Da Sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai

SABODA WASU DALILAI, MUN CANJA ADIRESHIN SHAFINMU ZUWA:
www.alwilayah.net
DON HAKA ANA IYA LEKAWA A GA SABON SHAFIN NAMU


Muhammad Awwal Bauchi.
awwalubauchi@yahoo.com
ko kuma               
awwalbauchi@hotmail.com